Pollagen Maximus

Tarih Mart 11, 2018

Teknoloji her geçen gün kaydedilen gelişmeler, estetik alanında da etkinliği klinik çalışmalarla kanıtlanmış, güvenilir yeniliklerin ortaya çıkmasına ve yüz güldüren sonuçların elde edilmesine olanak vermektedir. Bunlardan biri de yaklaşık 10 yıl kadar önce geliştirilen Tripolar (3 kutuplu) Radyofrekans teknolojisidir. Bu teknoloji günümüzde başka teknolojilerle birleştirilerek yeni , etkili ve güvenli bir estetik platformun yapısında birleştirilmiş olarak karşımıza çıkmaktadır.

Estetik bir platformdan beklenen estetik bir yüz ve/veya vücut görünümünü destekleyen ölçülebilir değişiklikleri etkili, güvenli ve acısız bir biçimde, öngörülebilen bir sürede ve sonuçları uzun dönem boyunca kalıcı olabilecek şekilde değiştirmektir.

Pollagen Maximus

Pollagen Maximus

Derimizin genç ve diri olması yapısındaki kolajen ve elastin adı verilen bileşenlere bağlıdır. Derimiz belli bir derinliğe kadar kontrollü bir şekilde ısıtıldığı takdirde bu bileşenler de gerilir ve sıkılaşır, ayrıca bu ısı artışı yaşla birlikte üretimi giderek azalan bu bileşenlerin yeniden oluşturulmasını da sağlar.

Derinin kontrollü biçimde ısıtılması bu ısının hep aynı derinlikte, aynı düzeyde ve deride herhangi bir yanmaya veya hasara neden olmaksızın uygulanabilmesiyle mümkündür. Bu kontrollü ısınma yüz ve boyun gibi bölgelerde derinin sıkılaşmasını, ince çizgi ve kırışıklıkların azalmasını, sarkma eğilimi gösteren yüz hatlarının belirginleştirilerek bir tür yüz germe etkisinin ortaya çıkmasını sağlayabilmektedir. Derinin kontrollü biçimde ısıtılması kolay gibi görünmekle birlikte pek de kolay değildir; deride yüzey katmanlar hasar görmeden derin katmanların ısıtılması için geliştirilmiş olan yöntemlerden biri de yukarda sözü edilen Tripolar Radyofrekans teknolojisidir.

Temel olarak radyofrekans teknolojisi vücudun bir noktasından giriş yapan elektrik akımının başka bir noktadan çıkarken karşılaştığı doku direnci nedeniyle giriş ve çıkış noktaları arasında bir ısı artışı sağlaması ilkesine dayanır. Radyofrekans akımının sadece hedeflediğimiz alanda ve yoğunlukta güvenli, kontrollü ve derimizde acı ve yanma hissi oluşturmadan dolaşabilmesi ise radyofrekansı deriye aktarma şekline bağlıdır. Bu kontrol Tripolar radyofrekans teknolojisi gibi akımın 3 farklı kutuptan dönüşümlü olarak kullanıldığı sistemler ile mümkün olmaktadır.

Tripolar radyofrekans sadece derinin sıkılaştırılmasını, kırışıklık ve çizgilerin azalmasını sağlamakla kalmaz; aynı zamanda deri altındaki yağ dokusunun- yağ hücrelerine zarar vermeden- ısıtılarak sıvılaştırılmasını da sağlayabilir. Bu sayede deri altında bulunan ancak egzersiz ve diyet yardımıyla eritilemeyen lokal yağ depoları eritilebilmekte, derideki “portakal kabuğu” görünümü önemli ölçüde düzeltilebilmekte, bel- bacak- kol çevresi ölçümlerinde azalmalar kaydedilebilmektedir.

Deri altı yağ dokusunun yağ hücrelerine zarar vermeden eritilebilmesi ve sıvılaştırılan yağın lenf dolaşımı aracılığıyla vücuttan atılabilmesi için de Dinamik Kas Aktivasyonu adı verilen bir diğer teknoloji devreye girmektedir. Deriye Tripolar radyofrekansı uygulayan başlık yardımıyla iletilen elektriksel bir uyarı, deri altındaki kas dokusunda yüksek frekanslı bir dizi minik kasılma yaratarak ısınan yağ dokusunun sıvılaşmasını ve vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

Bu sayede Tripolar Radyofrekans ve Dinamik Kas aktivasyonu derinin en üst katmanlarından en alt katmanına , hatta kas dokusuna dek etki göstererek yüzümüzün ve vücudumuzun birçok bölgesinde arzuladığımız estetik sonuçları etkili, kolay ve acısız biçimde gerçekleştirebilmektedir. Derimize herhangi bir madde enjekte etmeden, herhangi bir hasar vermeden kalıcı ve ölçülebilir estetik sonuçlar elde etmek, yüz, boyun dekolte, sırt, kol, bel, bacak gibi bölgelerde pürüzsüz, gergin, sıkılaşmış bir deri görünümü elde etmek bu teknolojileri yapısında birleştiren estetik platformlar yardımıyla mümkün olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: acısız estetik, cilt germe, Dinamik Kas Aktivasyonu, genç deri, iğnesiz estetik, maximus, ölçülebilir estetik, pollogen, Tripolar radyofrekansı